Bezorgde Limburgers starten petitie tegen lozing Chemelot in Maas

07 december 2023

Deel dit artikel

Het recent verschenen Schone Rivieren artikel “Regel in wet hoeveel plastic er door rivier mag stromen”, benadrukt het gebrek aan normen voor plasticvervuiling en een juridisch kader voor vergunningen en handhaving. Tekenend voor het ontbreken van een noodzakelijk kader is de vergunning, die het chemieconcern Chemelot in Geleen in 2021 kreeg om zeven jaar lang forse reststromen van microplastics te mogen lozen in de Maas. Het is hoog tijd dat overheid en bedrijfsleven verantwoordelijkheid nemen. 

Bezorgde burgers uit Limburg hebben de handen ineengeslagen en zijn een petitie gestart tegen de lozingen van het afvalwater van Chemelot in de Maas. De petitie van Extinction Rebellion Limburg en Milieudefensie Limburg eist een direct verbod op alle lozingen van Chemelot in de Maas, en verlangt strengere handhaving met boetes door Waterschap Limburg.

Petitie gericht aan Waterschap Limburg

Volgens een rapport van Plastic Soup Foundation betreft de vergunning toestemming om jaarlijks 14.000 kilo aan minuscule deeltjes plastic in de rivier te dumpen. Het afvalwater bevat daarnaast ook 661 chemische stoffen, waaronder een aantal zware metalen en vele honderden opkomende stoffen, die negatieve effecten kunnen hebben op mens en milieu.

Limburgers die afhankelijk zijn van de Maas voor drinkwater of zich zorgen maken over de aarde laten van zich horen in deze petitie. Zij vragen om steun voor een gezondere toekomst voor het (water)leven in en om de Maas. Help jij mee?

Teken en deel de petitie om een einde te maken aan deze vervuilende praktijken in de Maas!’

 

Gerelateerd nieuws