Schone Schelde organiseert opruimdag

27 februari 2024

Deel dit artikel

Op zaterdag 2 maart is het weer zo ver! In heel Zeeland stropen honderden vrijwilligers de mouwen op voor een gezamenlijke opruimactie langs de Westerschelde en Oosterschelde. Dan vind namelijk de jaarlijkse schoonmaakactie ‘Schone Schelde’ plaats. Doe je mee? 

Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende plastic soep: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen. Dieren in vervuilde gebieden zien vaak niet het verschil tussen (plastic) afval en voedsel.

Samenwerken aan een Schone Schelde
Het convenant Schone Schelde is ondertekend door een groot aantal partijen, waaronder grote (haven)bedrijven, NGO’s en burgerinitiatieven, de HZ University of Applied Sciences en overheidsinstellingen waaronder Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse gemeenten en Rijkswaterstaat Zee en Delta. De hoofddoelstelling van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is om het zwerfafval in en rond de Schelde te verminderen. Dit leidt tot schonere oevers en schoner water, en tot een verminderde toestroom van afval richting de Noordzee.

Doe mee!
Op verschillende plaatsen rond de Ooster- en Westerschelde ruimen de vrijwilligers op 2 maart het afval op. Doordat er op veel plaatsen langs de oevers acties georganiseerd worden hoeven vrijwilligers uit Zeeland nooit ver te reizen om aan te sluiten bij de actie. Klik hier voor een overzicht van de locaties bij u in de buurt en waar u zich kunt aanmelden!