Schelde

Schone Schelde

De Ooster- en Westerschelde zijn unieke getijdengebieden in Nederland. Door de voortdurende beweging van eb en vloed blijft tijdens laagwater vaak plastic en andere troep liggen langs de oevers. Voor veel dieren en vogels zijn die drooggevallen gebieden van groot belang voor hun voedselvoorziening, maar zij zien vaak het verschil niet tussen iets eetbaars of afval. Daarom zijn schone oevers belangrijk.

Vanuit het samenwerkingsconvenant Schone Schelde hebben ruim 30 partners een gezamenlijk doel; zwerfafval in en rond de Schelde verminderen. Zo zorgen we voor zichtbaar schoner water en schonere oevers én tot een verminderde toestroom van afval richting de Noordzee. Om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken, is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt. Het convenant stimuleert deze samenwerking.

Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schone Schelde of aan Schone Rivieren in het algemeen? Kijk op deze kaart om te zien waar binnenkort opruimacties bij jou in de buurt worden georganiseerd. Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door. 

Blijf op de hoogte

Zwerfophaalregeling

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval dat door derden langs oevers is ingezameld kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode, dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Op dit soort momenten kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Wil je meer informatie over deze regeling of er gebruik maken? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat over de Zwerfvuilophaalregeling.

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schone Schelde:

Rijkswaterstaat

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Gemeenten Schouwen-Duiveland

Gemeente Vlissingen

Gemeente Noord-Beveland

Gemeente Reimerswaal

Gemeente Borsele

Gemeente Terneuzen

Gemeente Hulst

Gemeente Sluis

Zeeuwse Reinigingsdienst

HZ University of Applied Sciences

Havenbedrijf Antwerpen

North Sea Port

KIMO

DOW Chemicals Benelux

Trinseo

Ravago

SABIC

Damen Yachting

Plastic Europe Netherlands

IVN

Nationaal Park Oosterschelde

Milieu Educatiecentrum Bevelanden

Zeeuwse Milieufederatie

NME centrum Schouwen-Duiveland

Natuur&Zo

Doe mee verlos de Zee

Zero Plastic Rivers

De hoofddoelstelling van het Samenwerkingsconvenant Schone Schelde is om het zwerfafval in en rond de Schelde te verminderen.