Geopark Schelde Delta sluit zich aan bij Schone Schelde

28 maart 2024

Deel dit artikel

Geopark Schelde Delta, onlangs erkend door UNESCO als Global Geopark, heeft zich deze maand officieel aangesloten bij het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Cees van Houwelingen (Schone Schelde) en Walter Jonkers (Geopark Schelde Delta) ondertekenden op 19 maart, aan de oever van de Westerschelde, de samenwerking. Deze aansluiting markeert een mooie stap in de gezamenlijke inspanningen om het zwerfafvalprobleem in de Ooster- en Westerschelde aan te pakken en het gebied te behouden voor toekomstige generaties.

Brede samenwerking

Volgens Cees van Houwelingen, voorzitter van het kernteam van Schone Schelde, is de kracht van het samenwerkingsconvenant de brede samenstelling. Er zijn namelijk veel verschillende partijen lid van het convenant, zoals de provincie, gemeentes, waterbeheerders, havenbedrijven, natuurorganisaties en onderwijs. Die brede samenwerking is nodig, want om complexe materie als zwerfvuilproblematiek aan te kunnen pakken, moeten we volgens Cees niet wijzen naar elkaar maar samen optrekken om stappen vooruit te maken.

Logische stap

Voor Geopark Schelde Delta is het een logische stap om aan te sluiten bij Schone Schelde zegt Walter Jonkers, coördinator van Geopark Schelde Delta. Het geopark beslaat zo’n 5.500 km² en strekt zich uit over meerdere Nederlandse en Belgische provincies. Daarmee gaat het bereik van Geopark Schelde nog voorbij de gebieden waarin Schone Schelde actief is. Het Geopark Schelde Delta richt zich op het zichtbaar, beleefbaar en begrijpbaar maken van het landschap, de geschiedenis en de duurzame toekomst van de Scheldedelta. Vandaaruit wordt gewerkt aan het stimuleren van waardering en zorg voor het bijzondere gebied. Het probleem van zwerfafval in de Schelde is daarom bij uitstek een onderwerp waar Geopark Schelde Delta zich voor inzet.

Om het zwerfafvalprobleem aan te pakken is het volgens Walter belangrijk om gezamenlijk met organisaties, maar vooral ook met bewoners en bezoekers van het gebied te werken aan een schonere delta. Geopark Schelde Delta kan activiteiten van Schone Schelde verbinden met hun eigen netwerk en andere publieksactiviteiten in de Schelde Delta. “Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben zélf op een positieve manier te kunnen bijdragen aan dit mooie gebied. Schone Schelde past daarom in haar opzet en uitwerking heel goed bij de doelstellingen van Geopark Schelde Delta.”

Ondertekening op een symbolische plek

De ondertekening vond plaats op het strand van De Kaloot in Borsele. Een symbolische plek voor de samenwerking, want de Kaloot is een gebied waar het verleden en het heden samenkomen. De Kaloot staat bekend om de fossielen die er regelmatig aanspoelen, doordat de Westerschelde hier bodemlagen van miljoenen jaren oud aansnijdt. Deze fossielen vertellen dus een stukje verhaal van hoe het gebied ooit ontstaan is.

Tegelijkertijd worden mensen tegenwoordig op dit strand steeds vaker geconfronteerd met de hedendaagse zwerfafvalproblematiek. “Zoeken we nu naar fossielen als herinnering aan lang verleden tijden in ons gebied, dan bekruipt me een gevoel van schaamte als volgende generaties vooral zwerfvuil zullen aantreffen als bewijs van hoe wij met het ons deltagebied zijn omgegaan”, aldus Cees. Deze locatie onderstreept daarom de urgentie en het belang van de samenwerking om ons erfgoed te beschermen voor toekomstige generaties.

Gerelateerd nieuws