De Waal

Schone Waal

De Waal is veruit de waterrijkste arm van de Rijn in Nederland (65% van de waterafvoer) en ook de voornaamste voor de scheepvaart. De totale lengte van de Waal bedraagt 82 kilometer. De Waal is daarnaast met haar vele strandjes en bijzondere uiterwaarden een prachtige rivier waar veel inwoners en bezoekers van riviergemeenten volop van genieten.

Helaas ligt er langs deze prachtige rivier veel afval op de oevers. Afval dat niet snel opgeruimd wordt, blijft steken in de natuur, rivieroevers of bodem waar het lokaal schade veroorzaakt. Een deel zal doorstromen naar zee waar het bijdraagt aan de plasticsoep-problematiek. Met Schone Waal, onderdeel van Schone Rivieren, streven we naar het stoppen van plasticafval via rivieren naar zee.

Dat doen we onder andere door:

  • Opruimacties langs de Waal te organiseren;
  • Twee keer per jaar het afval te categoriseren en te monitoren met behulp van onze rivierafvalonderzoekers;
  • Met gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat de krachten te bundelen voor het voorkomen van nieuw zwerfafval;
  • Te blijven werken aan bewustwording bij consumenten, bedrijven en beleidsmakers.

Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schone Waal of aan Schone Rivieren in het algemeen? Hou de agenda in de gaten of er binnenkort opruimacties bij jou worden georganiseerd en geef je op met je vereniging! Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door.

Heb je een ander goed idee voor het opruimen van plastic in onze rivieren? Wil je als gemeente of organisatie betrokken raken bij Schone Waal? Neem contact op met de lokale riviercoördinator.

Zwerfvuilophaalregeling

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval dat door derden langs oevers is ingezameld kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode, dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Op dit soort momenten kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Wil je meer informatie over deze regeling of er gebruik maken? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat over de Zwerfvuilophaalregeling.

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schone Waal:

Gemeente West-Betuwe

Gemeente Lingewaard

Gemeente Maasdriel

Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Zaltbommel

Gemeente Nijmegen

Gemeente Zevenaar

Rijkswaterstaat

Waterschap Rivierenland

IVN

Over de Waal

De Waal stroomt van de Rijn bij Pannerden via Nijmegen, Tiel en Zaltbommel naar de Merwede bij Woudrichem. De rivier wordt veel gebruikt door de scheepvaart. Hij is zo’n 85 kilometer lang en 150 meter breed. De diepte ligt tussen 2.5 meter en 1.1 meter onder NAP.

De Waal is veruit de waterrijkste arm van de Rijn in Nederland (65% van de waterafvoer) en ook de voornaamste voor de scheepvaart. Daarom werd heeft Rijkswaterstaat in de periode 2009 – 2015 werkzaamheden uitgevoerd voor het verlagen van de kribben in de Waal. In 2009 is gestart met een proefproject van 100 kribben. Dit is later uitgebreid naar het totale traject tussen Nijmegen en Werkendam. Om een krib één à twee meter te verlagen wordt tussen de 1.500 tot 2.000 kuub grond weggehaald.

Bovendien zijn tussen Wamel en Ophemert over een traject van 10 km zogenaamde langsdammen aangelegd, die de rivier in twee delen opsplitsen: een oevergeul en een hoofdgeul. Een langsdam houdt de hoofdgeul op zijn plaats, zoals kribben dat ook doen. Doordat langsdammen parallel aan de stroomrichting van de rivier lopen, zal het water gemakkelijker zijn weg kunnen vinden dan bij kribben. De aanleg van een langsdam verbetert in één keer de veiligheid en de omstandigheden voor scheepvaart en natuur langs de rivier.

Heb je een vraag over de Waal?

Neem contact op met de riviercoördinator van Schone Waal:

Eveline Vink

Riviercoördinator Waal en Rijn

E.vink@ivn.nl