Haringvliet

Schoon Haringvliet

Het Haringvliet is een foerageer- en rustplaats voor honderdduizenden internationale trekvogels en een paradijs voor overwinterende en broedende water-, moeras- en roofvogels. Daarnaast is het de ideale plek om te bezoeken voor watersport- en natuurliefhebbers.

Helaas worden de oevers van het Haringvliet vervuild door plastic en ander afval. Als dit afval niet wordt opgeruimd, kan het door de rivier naar zee worden gebracht waar het bijdraagt aan de plasticsoep. Daarom is in 2019 gestart met het programma Schoon Haringvliet. Dit programma bestaat uit:

  • Het organiseren van opschoonacties in het voorjaar en najaar door groepen (zoals (sport)verenigingen, scouting en bedrijven) en individuele vrijwilligers langs het Haringvliet.
  • Monitoring zwerfafval langs het Haringvliet volgens dezelfde OSPAR-methodiek als langs de andere rivieren.
  • Enkele publieksactiviteiten in de loop van het jaar, waarbij aandacht wordt gevraagd voor Schoon Haringvliet, het terugdringen van zwerfafval en aanpak van de plasticsoep.
  • Continueren van publieke en bestuurlijke aandacht voor het probleem van zwerfafval in het Haringvliet en de relatie met de plasticsoep.
  • Aanpak van (een) hotspot(s) van zwerfafval door middel van gesprekken met de belangrijkste stakeholders rondom een hotspot (gemeente, visserij, scheepvaartorganisaties, recreatiebedrijven, lokale industriële bedrijven en de andere betrokkenen).
  • Pilot met het afvangsysteem de Shoreliner, die in het najaar van 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is opgestart. De Shoreliner is een innovatief opvang- en monitoringsysteem voor drijvend zwerfafval, dat is ontwikkeld door TAUW. De werking van de Shoreliner wordt op 3 plaatsen in het Haringvliet getest.

Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schoon Haringvliet of aan Schone Rivieren in het algemeen? In het voorjaar na hoog water (maart-april) worden de meeste opruimacties georganiseerd. Kijk op deze kaart om te zien waar er binnenkort opruimacties bij jou worden georganiseerd en geef je op met je vereniging! Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door. Heb je een ander goed idee voor het opruimen van plastic in onze rivieren? Neem contact op met de riviercoördinator onderaan de pagina.

Zwerfophaalregeling

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval dat door derden langs oevers is ingezameld kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode, dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Op dit soort momenten kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Wil je meer informatie over deze regeling of er gebruik maken? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat over de Zwerfvuilophaalregeling.

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schoon Haringvliet:

Rijkswaterstaat

Provincie Zuid-Holland

IVN Voorne-Putten

IVN Goeree-Overflakkee

Hoeksche Waards Landschap

Gemeente Nissewaard

Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Over het Haringvliet

Het Haringvliet is een voormalige zeearm tussen Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De oppervlakte bedraagt 110 km2 en ligt tussen de 5 meter en 35 meter onder NAP. Niet alleen de natuurwaarden van deze brede zeearm zijn uitzonderlijk hoog. Ook de ontstaansgeschiedenis van het vruchtbare bedijkingenlandschap van deze Hollandse delta is uniek in de wereld. Het water, dat gedurende eeuwen veel heeft genomen, maar ook veel heeft gebracht, heeft de cultuur op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard rond het Haringvliet bepaald.

In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietdam van zee afgesloten en werd er bij de dam de Goereese sluis aangelegd voor de scheepvaart. Hierdoor verdween het zoute water en de invloed van eb en vloed. Dit heeft een enorme invloed gehad op de natuur van de Biesbosch, waar het Haringvliet in overloopt. Doordat de Biesbosch niet meer regelmatig onder water liep, is het kenmerkende riet- en rode bieslandschap daar gaan verruigen. Vissen als de elft, fint en de Atlantische steur verdwenen bijna totaal uit de Nederlandse wateren.

Op 16 januari 2019 zijn de Haringvlietsluizen voor het eerst op een kier gegaan. Het besluit om de sluizen op een kier te zetten is ingegeven door de internationale verantwoordelijkheid om de delta en de rivier weer toegankelijk te maken voor ernstig bedreigde trekvissen. Een geweldige kans voor de natuur, want in het zogenaamde brakke en bewegende water kunnen allerlei verloren ecosystemen zich weer herstellen. Door de sluis op een kier te zetten, kunnen trekvissen weer tussen de zee en de rivier migreren. Bovendien komt er ruimte voor de typische deltanatuur door de overgangsdynamiek tussen zoet en zout terug te brengen.

Heb je een vraag over het Haringvliet?

Neem contact op met de riviercoördinator van Schoon Haringvliet:

Joost Barendrecht

Riviercoördinator Schoon Haringvliet en Schone Maas (Brabant)

j.barendrecht@ivn.nl