Opruimen

 

De opruimacties van het voorjaar van 2019 zijn afgerond en alle resultaten zijn compleet. Een recordaantal vrijwilligers hebben zich door weer en wind ingezet om het afval langs de Maas op te ruimen, waarvoor veel dank! Onderstaand worden de resultaten gepresenteerd.

In de periode van maart tot en met half mei 2019 zijn alleen al langs de Maas in Limburg meer dan 2800 vrijwilligers druk bezig geweest om ongeveer 200 kilometer Maasoever vrij te stellen van, met name, plastic afval. Samen hebben deze vrijwilligers 140 opruimgebieden opgeschoond. De opruimers hebben van deze 140 opruimgebieden 4335 vuilniszakken van 60 liter gevuld. Dit komt neer op 31 zakken van 60 liter per gebied. Dit is een lager gemiddelde dan vorig jaar, wat vermoedelijk komt door een lagere stand van het water in de winter ten opzichte van vorig jaar.

We zijn alle vrijwilligers én de lokale coördinatoren van gemeenten en terreinbeherende organisaties zeer dankbaar voor hun inzet en hopen ook volgend jaar weer een beroep op hen te mogen doen. In de tussentijd spannen wij ons als Schone Rivieren-partners in om eenieder te overtuigen van de urgentie om geen afval meer in de rivieren terecht te laten komen!