Afvalanalyses Schone Beken 2020-2021

In de periode 2020-2021 werd het afval in de Geul en de Roer, Limburgse beken die uitmonden de Maas, gemonitord. In opdracht van Waterschap Limburg en in het kader van het LIVES project ‘litter free rivers and streams’ deden vrijwilligers regelmatig metingen op een aantal vaste opvangpunten, zoals drijfbalken en molens.

Door te analyseren welke soorten afval en in welke aantallen op een bepaalde plek gevonden worden, hopen we de bron te achterhalen. Op basis van die gegevens kunnen we samen met vervuilers in gesprek en op zoek naar oplossingen gaan.

Bekijk hieronder de onderzoeksresultaten.

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 Geul

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 (per locatie Geul)

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 Roer

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 (per locatie Roer)