Rapportage Schone Maas 2020-2021

Schone Maas Limburg is een project waarbij vrijwilligers, via verenigingen, via gemeenten en terreinbeheerders, stukken Maasoever adopteren om deze te ontdoen van aangespoeld zwerfvuil. Het project is in 2013 gestart en bleek toen in een grote behoefte te voorzien.

Het aantal opruimacties ging tussen 2013 en 2019 van 20 naar 147, en het aantal deelnemende gemeenten van vijf in het pilotjaar 2013 naar negentien, en dat zijn alle gemeenten met gronden langs de Maas en/of beken. Het project Schone Maas wordt landelijk en internationaal als succesrijk voorbeeldproject gezien, is agenda settend voor landelijk beleid, en heeft geleid tot de opzet van het landelijke vervolgproject Schone Rivieren, LIVES en de Maas Cleanup.

IVN Natuureducatie Limburg zorgt bij dit project voor de coördinatie van opruimacties, dataverzameling Maasoevers en vervult de rol van projectleider, loket/mediator en brengt gemeenten, terreineigenaren en vrijwilligersgroepen bijeen, met als doel het aantal opruimacties in de periode 2020-2021 te consolideren en waar mogelijk in aantal uit te breiden.

Bekijk hieronder het jaarverslag 2020-2021 van Schone Maas:

Rapportage Schone Maas 2020-2021