Schone Maas 2020-2021

Rapportage

Schone Maas Limburg is een project waarbij vrijwilligers, via verenigingen, via gemeenten en terreinbeheerders, stukken Maasoever adopteren om deze te ontdoen van aangespoeld zwerfvuil. Het project is in 2013 gestart en bleek toen in een grote behoefte te voorzien.

Het aantal opruimacties ging tussen 2013 en 2019 van 20 naar 147, en het aantal deelnemende gemeenten van vijf in het pilotjaar 2013 naar negentien, en dat zijn alle gemeenten met gronden langs de Maas en/of beken. Het project Schone Maas wordt landelijk en internationaal als succesrijk voorbeeldproject gezien, is agenda settend voor landelijk beleid, en heeft geleid tot de opzet van het landelijke vervolgproject Schone Rivieren, LIVES en de Maas Cleanup.

IVN Natuureducatie Limburg zorgt bij dit project voor de coördinatie van opruimacties, dataverzameling Maasoevers en vervult de rol van projectleider, loket/mediator en brengt gemeenten, terreineigenaren en vrijwilligersgroepen bijeen, met als doel het aantal opruimacties in de periode 2020-2021 te consolideren en waar mogelijk in aantal uit te breiden.

Bekijk hieronder het jaarverslag 2020-2021 van Schone Maas:

Rapportage Schone Maas 2020-2021

 

Onderzoek

Afval op Limburgse (BE-NL) oevers

In het voor- en najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 werden metingen gedaan van het afval afkomstig uit de Nederlands en Belgisch Limburgse oevers van de Maas. Dit afvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee en een grensoverschrijdende samenwerking met Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Door te analyseren welke soorten afval en in welke aantallen op een bepaalde plek aan de Maasoever gevonden worden, hopen we de bron te achterhalen. Op basis van die gegevens kunnen we samen met vervuilers in gesprek en op zoek naar oplossingen gaan.

Bekijk hieronder de resultatenfactsheets van de metingen in 2020 en het voorjaar van 2021.

Schone Maas analyse 2020

Analyse oevers NL-BE Limburg 2020

Schone Maas analyse voorjaar 2021

 

Schone Beken

In de periode 2020-2021 werd het afval in de Geul en de Roer, Limburgse beken die uitmonden de Maas, gemonitord. In opdracht van Waterschap Limburg en in het kader van het LIVES project ‘litter free rivers and streams’ deden vrijwilligers regelmatig metingen op een aantal vaste opvangpunten, zoals drijfbalken en molens.

Door te analyseren welke soorten afval en in welke aantallen op een bepaalde plek gevonden worden, hopen we de bron te achterhalen. Op basis van die gegevens kunnen we samen met vervuilers in gesprek en op zoek naar oplossingen gaan.

Bekijk hieronder de onderzoeksresultaten.

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 Geul

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 (per locatie Geul)

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 Roer

Schone Beken totaalanalyse 2020-2021 (per locatie Roer)