Weinig afval te vinden tijdens monitoring, is dat erg?

01 november 2021

Deel dit artikel

Meerdere rivierafvalonderzoekers die al op pad zijn geweest deze monitoringsronde lieten via de Facebook community weten dat zij weinig afval vinden in hun onderzoeksgebied. Dat leidt regelmatig tot de vraag: heeft het dan wel zin om de monitoring uit te voeren? Het antwoord is: ja! Ook als er weinig afval in een onderzoeksgebied ligt is het waardevol om dit te weten. Met deze gegevens kunnen we een (juist!) goed beeld te krijgen van de verschillen tussen de diverse onderzoeksgebieden langs de rivier. Dit geeft ons inzicht in spreiding van afval in rivieren. 

Mogelijke oorzaken weinig rivierafval

In het najaar wordt over het algemeen minder afval op rivieroevers aangetroffen dan in het voorjaar. Een verklaring hiervoor is een grotere hoogwaterpiek in het voorjaar. Daardoor wordt meestal meer afval afgezet op de oevers. Soms is het zo dat na een hoogwaterpiek juist weinig afval achterblijft op de oever. Dat ligt aan de morfologie van de rivieroever. Die bepaalt onder andere hoe snel het water bij hoogwater in de uiterwaarden kan stromen en daarmee hoeveel afval er achterblijft of juist wordt afgevoerd door de rivier. Andere mogelijke oorzaken zijn individuele of grote opruimacties of er spoelt simpelweg weinig afval aan in het gebied. Dat laatste kan je pas zien als het gebied eerst helemaal is opgeschoond.

Trendanalyses kunnen in de toekomst laten zien wat de invloed van bijvoorbeeld opruimacties is op oeververvuiling. Ook kunnen we de impact en effecten van maatregelen, zoals het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes, terugzien in trendanalyses. Hiervoor moeten wel genoeg meetmomenten beschikbaar zijn om de analyse zo nauwkeurig mogelijk te maken. Voor de Maas en Waal zou dat bijvoorbeeld al kunnen, daar doet Schone Rivieren al sinds 2017 onderzoek naar rivierafval. Voor veel andere rivieren zoals de IJssel, Nederrijn, Lek, Nieuwe Waterweg en de Zeeuwse Delta nog niet. Daarvoor moeten we eerst meer data verzamelen. Kortom, ook als je weinig afval vindt heeft het zeker zin om de monitoring uit te voeren en de data door te geven.

Weinig afval gevonden? Laat het ons weten!

Mocht je het vermoeden hebben dat dit komt door de opruimacties dan kan je dat vermelden bij de bijzonderheden in het formulier. Op die manier kunnen we ook zien ten opzichte van de trend wat opruimacties eventueel voor effect hebben op oeververvuiling.

Lieve vrijwilligers, dank jullie wel voor jullie fantastische inzet weer dit najaar! We kijken uit naar de resultaten en mocht je opvallende, gekke of gewoon leuke verhalen of foto’s hebben, deel ze met ons in de Facebook-groep of via het Schone Rivieren WeTransfer-kanaal.

Gerelateerd nieuws