Slider SchoneMaas Limburg

Schone Maas is een regionaal project om de gevolgen van zwerfafval in water tegen te gaan, door te werken aan meer opruimacties langs de Maas en beken in Limburg en Brabant. Vele partijen en actieve verenigingen werken samen aan:

  • Schone Maasoevers
  • Een effectieve en meerjarige samenwerkingsstructuur
  • Agendasetting (beleid beïnvloeden)en bewustwording
  • Lokale bronaanpak (overstorten, evenemententerreinen, stuwen en sluizen, (water)recreatie)
  • Brononderzoek en monitoring (waar komt het afval precies vandaan)
  • Internationale samenwerking