De Maas

Schone Maas

De Maas is een prachtige rivier met brede oevers in de omgeving van natuurgebieden waar je geweldig kan recreëren. Het is een mooi gebied om te vertoeven. Maar dan is het wel belangrijk dat de Maas en haar omgeving schoon blijven!

Recreëren is een stuk minder fijn als je tussen de rommel zit. Zwerfafval op de oevers kan afkomstig zijn uit de Maas of van andere recreanten of dumpingen. Afval dat niet verwijderd wordt, zinkt naar de bodem, komt (opnieuw) terecht in de rivier, slaat elders neer en/of stroomt uiteindelijk naar zee, waar het bijdraagt aan de plasticsoep-problematiek. Met Schone Maas roepen we de vervuiling een halt toe, door samen te werken met wie dat maar wil of kan.

Dit doen we door:

  • Opruimacties te organiseren langs de Maas
  • Onderzoek te doen naar het type afval en de herkomst
  • Met (mogelijke) vervuilers in gesprek en op zoek naar oplossingen te gaan
  • Door mensen de rivieroevers te laten ontdekken

Rapportage 2020-2021

Benieuwd wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan om de Maas weer een stuk schoner te maken en houden? Bekijk de Rapportage Schone Maas 2020-2021.

Schone Maas: het begin van Schone Rivieren

Schone Maas was het eerste project waar uiteindelijk het landelijke project Schone Rivieren uit is voortgekomen. Schone Maas startte in 2012 met voorbereidingen voor de pilot die in 2013 plaatsvond met een vijftal Limburgse gemeenten, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg. Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder:

Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schone Maas? Klik hier om te zien waar er binnenkort opruimacties bij jou worden georganiseerd en geef je op met je vereniging! Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door.

Naast opruimen en onderzoeken willen we het afvalprobleem oplossen. Heb jij goede oplossingen om de verontreiniging van onze rivieren tegen te gaan? Neem contact op met riviercoördinator Britt Dragstra via b.dragstra@ivn.nl.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de Schone Maas nieuwsbrief!

 

Archief nieuwsbrieven:

Rivierafvalprojecten

In onderstaande visual zie je een overzicht van verschillende rivierafvalprojecten. De visual laat zien wat deze projecten inhouden, wanneer ze gestart zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Alle projecten uit het overzicht worden mede gecoördineerd door IVN Natuureducatie.

Visual rivierafvalprojecten

Maas Cleanup

Maas Cleanup is een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. Eind 2019 startte deze missie met de vraag: ‘Wat nou als we het samen doen?’ Het doel: zoveel mogelijk bedrijven mobiliseren om de vervuiling en het zwerfafvalprobleem op te lossen. Dit wordt gedaan met de insteek dat alleen bescherming van de riviernatuur, een toekomst betekent voor het bedrijf. De slogan is dan ook: Clean Rivers, Better Business.

Maas Cleanup brengt een netwerk van ondernemers, professionals en vrijwilligers samen. Kennis wordt gedeeld en krachten worden gebundeld om een duurzamer bedrijf, een betrokken organisatie en uiteindelijk een schonere riviernatuur te bereiken. Bewustwording en concrete acties zijn hier onderdeel van. Zo worden er tijdens de Maas Cleanup duizenden vrijwilligers gemobiliseerd om op te ruimen in honderden opruimacties langs de Maas.

Zwerfvuilophaalregeling

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval dat door derden langs oevers is ingezameld in een buitengebied en kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode, dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Op dit soort momenten kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Wil je meer informatie over deze regeling of er gebruik maken? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat over de Zwerfvuilophaalregeling. Inwoners van Provincie Limburg kunnen contact opnemen met de Meldkamer Water. Klik hier voor meer informatie.

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schone Maas:

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Rijkswaterstaat

IVN Limburg

Waterschap Limburg

Communicatiebureau de Lynx

Stichting het Limburgs Landschap

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

ARK Natuurontwikkeling

Sportvisserij Limburg

StuurGroepdeMaas

Waste Free Waters

Consortium Grensmaas B.V.

Plastics Europe

Hogeschool Zuyd

Open Universiteit Heerlen

Rivierpark Maasvallei

Natuur en Milieufederatie Limburg

CNME Maastricht e.o.

Gemeente Beesel

Gemeente Bergen

Gemeente Echt-Susteren

Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Gennep

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeeste Leudal

Gemeente Maasgouw

Gemeente Maastricht

Gemeente Meerssen

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Roerdalen

Gemeente Roermond

Gemeente Stein

Gemeente Venlo

Gemeente Venray

IVN Brabant

Brabants Landschap

Mater Mosa

Gemeente Aalburg

Gemeente Boxmeer

Gemeente Cuijk

Gemeente Drimmelen

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Grave

Gemeente Heusden

Gemeente Oss

Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente Waalwijk

Gemeente Werkendam

Stichting Landschapsbeheer Oss

Hengelsportvereniging de Brasem

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Roeivereniging Aross

ANWB

LIVES

Over de Maas

De Maas is een rivier van 950 kilometer die dwars door West-Europa loopt. De rivier ontspringt in Frankrijk en stroomt daarna via België Nederland binnen bij Eijsden. Ze loopt verder langs Maastricht, Roermond en Cuijk en mondt uit in het Hollandsch Diep.

De Maas is een regenrivier waarvan het peil sterk afhankelijk is van regen. Daardoor staat de rivier ’s winters hoog, terwijl ze ’s zomers vaak bijna droog staat. De meeste regen komt uit de Franse en Belgische Ardennen, maar de oppervlakte is er te rotsig om veel water te kunnen bergen. Het hoge water in de winter heeft in het verleden voor veel overstromingen en verwoestingen gezorgd. Door de verbreding en verdieping van de Maas werd het water steeds sneller afgevoerd en de indijking van de rivier zorgde ervoor dat het water nergens kon worden opgeslagen. Om die redenen waren er heel wat overstromingen in de 20e eeuw. De grootste overstromingen vonden plaats in januari 1926, december 1993 en januari 1995. Met een waterstand van 46,92 meter boven NAP ter hoogte van de Sint Servaasbrug te Maastricht leek de overstroming uit 1926 de hoogste waterstand van de 20e eeuw te worden, maar dat record werd verbroken in 1995.

Om overstromingen in de toekomst te voorkomen, zijn de Vlaamse overheid en de Nederlandse regering gaan samenwerken. Nadat het Maasverdrag was gesloten (1994), werd het Grensmaasproject ontwikkeld, dat de rivier meer ruimte moet geven zodat er meer water gebufferd kan worden. Het plan is grotendeels in 2017 voltooid, maar er vinden nog een aantal werkzaamheden plaats. Dat moet uiteindelijk ook leiden tot het ecologisch herstel van de rivier en haar uiterwaarden.

LIVES: Schone Maas en Schone Rivieren internationaal

LIVES

Niet alleen aan de Nederlandse én Vlaamse kant van de Maas (maas.net) is het aanpakken van zwerfvuil in het water en op de oevers een speerpunt, maar ook in de Euregio Rijn-Maas.

Sinds de start van Schone Maas in 2013 wordt er met regelmaat gevraagd wat er stroomopwaarts gedaan wordt om afval in het stroomgebied van de Maas tegen te gaan. Met een Europese subsidie van de Euregio Maas-Rijn zijn daar vanaf 2019, gedurende 3 jaar, tien organisaties mee aan de slag gegaan, onder aansturing van de Provincie Limburg. Naast de Provincie Limburg zullen hierin participeren: Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, RWTH Aachen, Wasserverband, Eifel-Rur, Vlaamse Waterweg, Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij.

Uiteraard zullen deze organisaties de samenwerking zoeken met alle reeds betrokken en nieuwe maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, zodat kennis en kracht gebundeld worden om grensoverschrijdend het afval in de Maas en haar zijrivieren tegen te gaan! Er wordt gewerkt aan een drietal werkpakketten: inventarisatie en gegevensverzameling; implementatie van maatregelen; institutionele maatregelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Sylvia Spierts. Of bekijk de website van LIVES.

Heb je een vraag over de Maas?

Neem dan contact op met de riviercoördinator:

Noï Boesten

Coördinator netwerk Schone Maas en Maas Cleanup

n.boesten@ivn.nl

Sylvia Spierts

Coördinator (inter)nationale netwerk Schone Maas

s.spierts-brouwer@ivn.nl

Britt Dragstra

Coördinator opruimacties Schone Maas

b.dragstra@ivn.nl