De Maas

Schone Maas

De Maas is een prachtige rivier met brede oevers en in de omgeving van natuurgebieden waar je geweldig kan recreëren. Het is een mooi gebied om te wandelen, fietsen, hardlopen of paardrijden. Daarom is het belangrijk dat de Maas en omgeving schoon blijven!

Helaas wordt dit heerlijk recreëren vaak verstoord door zwerfafval op de oevers, afkomstig uit de Maas. Afval dat niet verwijderd wordt, komt opnieuw terecht in de rivier en stroomt uiteindelijk naar zee waar het bijdraagt aan de plasticsoep-problematiek. Met Schone Maas willen we de vervuiling graag een halt toeroepen. Dit doen we door:

  • Opruimacties te organiseren langs de Maas

Schone Maas: het begin van Schone Rivieren

Schone Maas was het eerste project waar uiteindelijk het landelijke project Schone Rivieren uit is voortgekomen. Schone Maas startte in 2012 met voorbereidingen voor de pilot die in 2013 plaatsvond met een vijftal Limburgse gemeenten, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg. Meer weten? Bekijk dit Engelstalige filmpje over The Clean Meuse project.

Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schone Maas of aan Schone Rivieren in het algemeen? Kijk op deze kaart om te zien waar er binnenkort opruimacties bij jou worden georganiseerd en geef je op met je vereniging! Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door. Heb je een ander goed idee voor het opruimen van plastic in onze rivieren? Neem contact op met de riviercoördinator.

Nieuwsbrieven

Zwerfvuilophaalregeling

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval dat door derden langs oevers is ingezameld kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode, dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Op dit soort momenten kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Wil je meer informatie over deze regeling of er gebruik maken? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat over de Zwerfvuilophaalregeling.

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schone Maas:

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Rijkswaterstaat

IVN Limburg

Communicatiebureau de Lynx

Stichting het Limburgs Landschap

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

ARK Natuurontwikkeling

Sportvisserij Limburg

StuurGroepdeMaas

Waste Free Waters

Consortium Grensmaas B.V.

Plastics Europe

Hogeschool Zuyd

Open Universiteit Heerlen

Rivierpark Maasvallei

Natuur en Milieufederatie Limburg

Gemeente Beesel

Gemeente Bergen

Gemeente Echt-Susteren

Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Gennep

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeeste Leudal

Gemeente Maasgouw

Gemeente Maastricht

Gemeente Meerssen

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Roermond

Gemeente Stein

Gemeente Venlo

Gemeente Venray

IVN Brabant

Brabants Landschap

Mater Mosa

Gemeente Aalburg

Gemeente Boxmeer

Gemeente Cuijk

Gemeente Drimmelen

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Grave

Gemeente Heusden

Gemeente Oss

Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente Waalwijk

Gemeente Werkendam

Stichting Landschapsbeheer Oss

Hengelsportvereniging de Brasem

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Roeivereniging Aross

ANWB

LIVES

Over de Maas

De Maas is een rivier van 950 kilometer die dwars door West-Europa loopt. De rivier ontspringt in Frankrijk en stroomt daarna via België Nederland binnen bij Eijsden. Ze loopt verder langs Maastricht, Roermond en Cuijk en mondt uit in het Hollandsch Diep.

De Maas is een regenrivier waarvan het peil sterk afhankelijk is van regen. Daardoor staat de rivier ’s winters hoog, terwijl ze ’s zomers vaak bijna droog staat. De meeste regen komt uit de Franse en Belgische Ardennen, maar de oppervlakte is er te rotsig om veel water te kunnen bergen. Het hoge water in de winter heeft in het verleden voor veel overstromingen en verwoestingen gezorgd. Door de verbreding en verdieping van de Maas werd het water steeds sneller afgevoerd en de indijking van de rivier zorgde ervoor dat het water nergens kon worden opgeslagen. Om die redenen waren er heel wat overstromingen in de 20e eeuw. De grootste overstromingen vonden plaats in januari 1926, december 1993 en januari 1995. Met een waterstand van 46,92 meter boven NAP ter hoogte van de Sint Servaasbrug te Maastricht leek de overstroming uit 1926 de hoogste waterstand van de 20e eeuw te worden, maar dat record werd verbroken in 1995.

Om overstromingen in de toekomst te voorkomen, zijn de Vlaamse overheid en de Nederlandse regering gaan samenwerken. Nadat het Maasverdrag was gesloten (1994), werd het Grensmaasproject ontwikkeld, dat de rivier meer ruimte moet geven zodat er meer water gebufferd kan worden. Het plan is grotendeels in 2017 voltooid. Dat moet uiteindelijk ook leiden tot het ecologisch herstel van de rivier en haar uiterwaarden.

LIVES: Schone Maas en Schone Rivieren internationaal

LIVES

Niet alleen aan de Nederlandse én Vlaamse kant van de Maas (maas.net) gaat het aanpakken van zwerfvuil in het water en op de oevers een speerpunt worden, maar ook in de Euregio Rijn-Maas.

Sinds de start van Schone Maas in 2013 wordt er met regelmaat gevraagd wat er stroomopwaarts gedaan wordt om afval in het stroomgebied van de Maas tegen te gaan. Met een Europese subsidie van de Euregio Maas-Rijn zijn daar vanaf 2019, gedurende 3 jaar, tien organisaties mee aan de slag gegaan, onder aansturing van de Provincie Limburg. Naast de Provincie Limburg zullen hierin participeren: Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, RWTH Aachen, Wasserverband, Eifel-Rur, Vlaamse Waterweg, Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij.

Uiteraard zullen deze organisaties de samenwerking zoeken met alle reeds betrokken maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, zodat kennis en kracht gebundeld worden om grensoverschrijdend het afval in de Maas en haar zijrivieren tegen te gaan! Er wordt gewerkt aan een drietal werkpakketten: inventarisatie en gegevensverzameling; implementatie van maatregelen; institutionele maatregelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Sylvia Spierts. Of bekijk de website van LIVES.

Heb je een vraag over de Maas?

Neem dan contact op met de riviercoördinator:

Joost Barendrecht

Riviercoördinator Schoon Haringvliet en Schone Maas (Brabant)

j.barendrecht@ivn.nl

Noï Boesten

Riviercoördinator Schone Maas (Limburg)

n.boesten@ivn.nl